ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านหนองปลา

 
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110250
รหัส Smis 8 หลัก :
  86020007
รหัส Obec 6 หลัก :
  110250
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองปลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGPlA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองปลา
ตำบล :
  นาขา
อำเภอ :
  หลังสวน
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86110
โทรศัพท์ :
  0966530707
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2479
อีเมล์ :
  bannongphalangsaul@gmail.com
Facebook :
  โรงเรียนบ้านหนองปลา(หลังสวน)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาขา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ :   
  9 กม.